Graeme Edge, Lyrics:

Title:

All is fair (G. Edge & A. Gurvitz)
Caroline (G. Edge & A. Gurvitz)
Down, down, down (G. Edge & A. Gurvitz)
Everyone needs somebody (G. Edge & A. Gurvitz)
Human (G. Edge & A. Gurvitz)
In the night of the light (G. Edge & A. Gurvitz)
Paradise Ballroom (G. Edge & A. Gurvitz)
We like to do it (Edge & Gurvitz)